zatvorena treća KSAN Inženjerska škola nauke!

Bacanjem kapa uvis i uručivanjem sertifikata, polaznici su stavili tačku na devetodnevni kamp u Pljevljima čime je i simbolično zatvorena treća Inženjerska škola nauke, pod potkroviteljstvom NVU Korak sa naukom u saradnji sa Opštinom Pljevlja. Školu su pohađali srednjoškolci iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Program je obuhvatio raznovrsne edukativne i praktične aktivnosti. Kao rezultat predanog rada, u okviru takmičenja, polaznici su imali veoma težak zadatak – izrada automatizovanog dvorca.

  • Edukativna Predavanja

Polaznici su imali priliku slušati predavanja istaknutih predavača i stručnjaka iz različitih oblasti. Predavanja su pokrivala teme koje su važne za suvremeni inženjerski svijet, a polaznici su dobili uvid u najnovija dostignuća i teorije iz tih oblasti. Ova predavanja su omogućila polaznicima da steknu teorijska znanja i razumiju ključne principe inženjerskih nauka.

  • Praktične Radionice

Pored teorijskih predavanja, polaznici su sudjelovali u praktičnim radionicama koje su im omogućile primjenu naučenih znanja. Radionice su obuhvatile:

  • Web dizajn i marketing: Polaznici su naučili osnove web dizajna, razvoj web stranica i osnovne principe digitalnog marketinga. Stekli su vještine koje su im omogućile kreiranje funkcionalnih i estetski privlačnih web stranica te razumijevanje strategija za njihovo promoviranje.
  • 3D modelovanje i štampa: Polaznici su se upoznali sa tehnikama 3D modeliranja i korištenjem 3D printera. Naučili su kako dizajnirati trodimenzionalne modele i pretvoriti ih u fizičke objekte koristeći tehnologiju 3D štampe.
  • Arduino mikrokontroleri: Radionice su uključivale rad sa Arduino mikrokontrolerima, gdje su polaznici naučili kako programirati ove uređaje i koristiti ih za različite projekte. Ova radionica im je omogućila razumijevanje osnova elektronike i programiranja mikrokontrolera.

Treća Inženjerska Škola Nauke uspješno je realizirana kroz kombinaciju edukativnih predavanja i praktičnih radionica. Polaznici su stekli dragocjena znanja i vještine iz web dizajna, marketinga, 3D modelovanja i štampe, te programiranja Arduino mikrokontrolera. Ovaj program je omogućio mladim talentima iz različitih zemalja da prošire svoje vidike, steknu praktična iskustva i povežu se sa stručnjacima i vršnjacima iz cijele regije. Škola predstavlja značajan doprinos njihovom budućem obrazovnom i profesionalnom razvoju.

Svoje projekte su predstavili petočlanom žiriju, koji su činili: Rajko Kovačević (predsjednik Opštine), Vesna Gospić (Američki ugao Pljevlja), Aleksandra Kikovac (koordinator UNDP-a), Biljana Knežević (CEDIS), Mirko Kotlaja ().

Pobjednički tim pod imenom Pupin su činili: Luka Đorđević, Milica Milojković, Anel Memić, Ana Lazović, Slavica Drobnjak, Nikolina Gavrilović.