Inženjerska škola nauke I – 2020

Prva ljetnja inženjerska škola u Pljevljima svečano Otvorena

Ljetnja inženjerska škola nauke, koju po prvi put organizuje NVO „Korak sa naukom“- udruženje mladih Pljevljaka koji za cilj imaju da realizacijom odgovarajućih naučnih kampova i seminara prošire naučni spektar u Pljevljima, počela je sa
radom u ponedjeljak, 17.08.2020. godine, u prostorijama Američkog ugla Opštine Pljevlja.

Predstavnik NVO „Korak sa naukom“ Miloš Jelovac u obraćanju prisutnima istakao je da će se kroz petodnevni program predavanja velika pažnja usmjeriti na praktičnu primjenu znanja, kako bi se kroz takav način usvajanja znanja shvatila funkcionalnost naučenog, sve to kroz širok spektar tema koje obuhvataju sve smjerove i module Elektrotehničkog fakuteta UCG sa posebnim osvrtom na programiranje.

Prodekan Elektrotehničkog fakulteta UCG, prof. dr Vesna Popović-Bugarin je istakla da je misija Elektrotehničkog fakulteta UCG da kroz primjenu savremenih obrazovnih metoda, konstantno osavremenjavanje kurikuluma i istraživački rad obrazuje visoko kvalitetne eksperte u oblasti tehničkih nauka, eksperte koji su sposobni da doprinesu razvoju zemlje i regiona kreativnim radom u skladu sa evropskim trendovima. Napokon, i danas i narednih dana će naši trenutni i bivši studenti kroz jednu, rekla bih veoma humanu inicijativu, doprinijeti i Fakultetu i društvu, prenoseći stečeno znanje mladim generacijama iz svog grada i približavajući im značenje zvanja inženjera elektrotehnike.” istakla je prodekanka.

Ministarka nauke Sanja Damjanović, u svom obraćanju izrazila je radost povodom dolaska u Pljevlja, gradu kom je, kako je istakla, iškolovano dosta odličnih đaka, studenata, inženjera, a prije svega mladih lidera i koji je kao takav prepoznat u čitavom regionu, a i šire. Ovakav potencijal, po njenim riječima, važan je za čitavu našu državu, a cilj Vlade i Ministarstva nauke je da pruže dobar okvir kako bi se taj potencijal razvio za dobrobit čitavog našeg društva.

https://pljevlja.me/otvorena-ljetnja-inzenjerska-skola-nauke/

https://novinesjevera.me/prvu-ljetnja-inzenjerska-skola-nauke-u-pljevljima/

https://www.standard.co.me/gradovi/pocela-ljetnja-inzenjerska-skola-nauke-2-u-pljevljima/

https://pljevlja.me/otvorena-ljetnja-inzenjerska-skola-nauke/

https://www.portalanalitika.me/clanak/studenti-elektrotehnickog-fakulteta-univerziteta-crne-gore-kao-predavaci-i-koorganizatori-prve-inzenjerske-skole-u-pljevljima

https://pljevlja.me/otvorena-ljetnja-inzenjerska-skola-nauke/