kSAN Tim

Naš tim čine mladi (studenti ili svršeni studenti) koji studiraju i žive na prostoru Balkana i direktno učestvuju u aktivnom životu osnovaca i srednjoškolaca, koji su ujedno i dio ciljne grupe ovog udruženja.

Kako su i naši članovi, sami bili u istim godinama nedavno i borili se za ono za šta bi mladi trebali da se bore, za nauku, njenu primjenu i generalno edukaciju u širem smislu, uviđamo problem otuđivanja nauke i naučnih disciplina od prosječnog čovjeka.