o NAMA

Mladi, želja i ambicija!

NVU Korak sa naukom osnovana je 2020.godine od strane studenata, prije svega prijatelja, koji žele da isprave ono što tokom svog školovanja nisu imali i poboljšaju uslove za vannastavno učenje nadolazećim generacijama generacija.

Nevladino udruženje “Korak sa naukom” je registrovano nevladino udruženje, osnovano 15.05.2020.godine. Cilj naše organizacije je popularizacija nauke i širenje svijesti o njenom značaju. Projektima u okviru našeg udruženja želimo da zainteresujemo i na što prijemčiviji način upoznamo učenike grada Pljevalja i Crne Gore sa inženjerskim naukama i vještinama.

Naš tim čine mladi (studenti ili svršeni studenti) koji studiraju i žive na prostoru Balkana i direktno učestvuju u aktivnom životu osnovaca i srednjoškolaca, koji su ujedno i dio ciljne grupe ovog udruženja. Kako su i naši članovi, sami bili u istim godinama nedavno i borili se za ono za šta bi mladi trebali da se bore, za nauku, njenu primjenu i generalno edukaciju u širem smislu, uviđamo problem otuđivanja nauke i naučnih disciplina od prosječnog čovjeka.

mISIJA

Suočeni smo sa problemom sve veće nezainteresovanosti mladih kada je nauka u pitanju, zbog čega želimo da stvorimo ambijent koji će nauku predstaviti razumljivom i pristupačnom.

CILJ

Cilj naše organizacije je popularizacija nauke i širenje svijesti o njenom značaju.

RAZVOJ