mNE Energy Mix 2023 - naučna konferencija za studente! PRIJAVI SE!

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih i master studija da se prijave za učešće na konferenciji Montenegro Energy Mix – advantages and disadvantageskoja će se održati u periodu od 10. do 12. marta 2023. godine u Pljevljima. Cilj okupljenih oko ove ideje jeste edukacija mladih o značaju jedne od najvažnijih privrednih grana – energetike, njenoj povezanosti sa drugim tehnološko-tehničkim naukama i uticaju koji ima na medicinu i zdravlje ljudi.

Prisutni će imati priliku da govore o problemima sa kojima se susreće naš energetski sistem i to sa stanovišta oblasti koje su njima bliske. Svojim znanjem i kreativnim idejama će imati šansu da daju doprinos u prevazilaženju postojećih problema, ali i poboljšanju onih dobrih strana ove privredne grane u našoj zemlji.

Prilikom aplikacije, studenti dostavljaju kratak naučno-istraživački rad u vidu seminarskog rada čija forma pisanja i pravila možete preuzeti na dnu ove stranice.  Temu i naziv rada bira sam učesnik, pri čemu odabir nije uslovljen studijskim programom koji kanditat pohađa (npr. student  elektrotehničkog fakulteta može odabrati temu koja je svrstana u grupu „energetika i građevinarstvo“ i sl.). Neke od oblasti iz kojih je moguće odbrati temu se nalaze u nastavku, pri čemu kandidati imaju mogućnost prijavljivanja rada i iz oblasti koja nije navedena, a koja se idejno uklapa u temu same konferencije.

Rok za prijavu je 25. 02. 2023. godine u ponoć, radove slati u word i pdf formatu na mail paper@ksan.me .

Uz rad koji treba da bude imenovan “Ime_Prezime_MNEEnergyMix“, u mail-u je potrebno navesti i sledeće podatke: naslov rada (tema), ime i prezime kandidata, univerzitet, fakultet, godinu studija, državu i grad iz koje kandidat dolazi. Nakon toga slijedi proces selekcije kada će 10 najboljih izboriti pravo da izlažu svoj rad na konferenciji 10. ili 11. marta. Obezbijeđen je besplatan smještaj, hrana i kotizacija, a troškovi prevoza će biti naknadno refundirani.

Odabrani kandidati su izborili i svoje mjesto na panel diskusiji koja će biti održana poslednjeg dana, 12. 03. 2023. gdje će o aktuelnim problemima iz ove oblasti govoriti istaknuti predstavnici najvećih energetskih subjekata Crne Gore, kao i članovi akademske zajednice koji će sa zadovoljstvom odgovarati na postavljena pitanja.

Za sve dodatne informacije i potencijalne nedoumice budite slobodni da nam se obratite putem mail adrese office@ksan.me .