SmartTehnologies Room

Teme radionica:

 • Arduino mikrokontroler: rad sa mikrokontrolerom Arduino Uno, rad sa senzorima, aktuatorima i ostalom opremom
 • Rješavanje zadatih problema i kreiranje manjih projekata na radionicama
 • Kreiranje smart uređaja korišćenjem Arduino kitova
 • Analiza rada smart uređaja
 • Uvod u robotiku, upoznavanje sa principom rada robota, upravljanje robotom
 • Uradi sam–konstruisanje robota
 • Timski rad na finalnom projektu

Cilj radionica:

 • Upoznavanje polaznika sa osnovama elektronike, kroz korišćenje Arduino kitova
 • Upoznavanje sa mikrokontrolerima
 • Upoznavanje sa hardversko-softverskom platformom Arduino
 • Upoznavanje sa načinom programiranja mikrokontrolera
 • Upoznavanje sa principima rada pametnih (smart) uređaja i njihovom primjenom
 • Savladavanje osnova robotike
 • Primjena stečenog znanja kroz izradu finalnog projekta
Članovi tima: Boris Jovanović, Ana Marković, Zagorka Golubović

Leave a Comment

Your email address will not be published.